Táto stránka využíva súbory „cookie“
Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Ďalšie informácie o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť alebo zablokovať, nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“.
×
Tlakomery-Microlife.sk
0
×
 x 

0

Arteriálny krvný tlak je spôsobený tlakom krvi na arteriálnu stenu. Srdce pracuje ako pumpa a každý jeho úder zvýši arteriálny tlak.
Existujú dve rôzne hodnoty tlaku na výstupe zo srdca:

  • Systolický krvný tlak je najvyššia hodnota krvného tlaku –zodpovedá kontrakcii srdca, ktoré pumpuje krv do tepien.
  • Diastolický krvný tlak je najnižšia hodnota –zodpovedá tlaku krvi medzi dvoma kontrakciami srdca.

Arteriálny krvný tlak sa meria pomocou nafukovacej manžety, ktorá sa umiestni buď na rameno alebo zápästie. Odporúčame merať tlak skôr na ramene. Meranie tlaku by sa malo uskutočniť po chvíľke pokoja, aby sme získali, čo najpresnejšie výsledky. Tlakomer meria tlak v ramennej prípadne zápästnej tepne počas vypúšťania vzduchu z manžety. Výsledná hodnota pozostáva z dvoch čísel, zo systolického tlaku (prvé číslo, zvyčajne vyššie) a diastolického tlaku (druhé číslo, zvyčajne nižšie). Tlak sa môže merať za pomoci klasického ortuťového tlakomera alebo modernejších automatických prístrojov.

Ak počas merania dôjde k pulzovej arytmii (nepravidelná srdcová činnosť), výsledok merania nebude nepravidelnosťou ovplyvnený. Naopak, pacient bude o arytmii informovaný zobrazením symbolu PAD na
displeji. Túto informáciu by mal oznámiť svojmu lekárovi, ktorý navrhne ďalšiu liečbu. Včasná identifikácia môže uľahčiť liečbu arytmie srdca.

V prípade, že sa Vám na displeji prístroja objaví indikátor pulzovej arytmie, väčšinou nie je dôvod na obavy. Ak sa však symbol objaví častejšie (napr. niekoľkokrát za týždeň pri každodennom meraní), alebo ak sa zrazu objavuje častejšie ako zvyčajne, odporúčame vám navštíviť vášho lekára.

Pri zdravej srdcovej činnosti vychádza z určitého miesta srdca (nodus sinoatrialis) elektrický impulz, ktorý sa šíri jednotlivými časťami srdca a reguluje jeho správnu činnosť.
Pri atriálnej fibrilácii sa srdcové predsiene chaoticky chvejú. Namiesto toho, aby sa z predsiene vypumpovala krv do srdcovej komory, časť krvi ostáva v predsieni, stagnuje, môže sa vytvoriť krvná zrazenina (trombus).

Vzniknutá zrazenina (trombus) sa po čase môže uvoľniť a tlakom krvi je unášaná cievnym systémom ďalej a ďalej od srdca, až sa nakoniec vzhľadom na svoju veľkosť zasekne a upchá tepnu – vznik náhlej cievnej mozgovej príhody alebo infarktu myokardu. Pacienti so zistenou atriálnou fibriláciou srdca majú oproti ľuďom bez tejto arytmie  5 až 8 krát vyššie riziku vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. V prípade vzniku takejto príhody, majú títo pacienti až dvojnásobne vyššiu šancu, že takúto príhodu neprežijú.

Je prirodzené, že krvný tlak počas dňa dokonca aj počas pár sekúnd, či minút kolíše. Preto hypertenziologické spoločnosti a taktiež Svetová zdravotnícka organizácia odporúčajú vykonávať opakované merania krvného tlaku u pacientov. Tlakomer s technológiou MAM to však spraví automaticky za Vás.

Microlife Average Mode – režim trojitého automatického merania krvného tlaku. Po 1. meraní nasleduje 15 sekundová prestávka pre relaxáciu ciev, nasleduje 2. a 3. meranie. Počas meraní sa na displeji nezobrazujú hodnoty tlaku, iba čas do ďalšieho merania. Po meraniach sa hodnoty analyzujú a na displeji sa zobrazí hodnota, ktorá zodpovedá hodnote tlaku krvi pacienta v kľudovom stave. Namerané 3 následné hodnoty krvného tlaku spracúva mikroprocesor, výsledkom je zachytenie vypočítanej, najpresnejšej hodnoty krvného tlaku.

Telesnú teplotu možno merať na rozličných miestach tela, pričom pre každé miesto je určená iná horná hranica normálnej telesnej teploty. V podpazuší je to 36,5°C, na čele 37,1°C, na ušnom bubienku 37,3°C, v ústach 36,8-37,3°C, v konečníku 37-37,7°C. Tieto čísla sa môžu v závislosti od faktorov okolia či druhu teplomera líšiť. Na meranie telesnej teploty možno použiť rozličné druhy teplomerov – liehový, digitálny, bezdotykový. V súčasnej dobe si vysokú popularitu získali bezdotykové teplomery, keďže meranie ich pomocou je pohodlné, rýchle a zároveň aj presné. 

Inhalácia je úmyselné a aktívne vdychovanie plynov, pár alebo hmlovín za účelom liečebným, preventívnym alebo diagnostickým. Inhalácia je teda vyhľadávaný spôsobom pri terapii dýchacieho ústrojenstva. Výhodou inhalácie je, že liečivo je aplikované priamo na miesto, kde má pôsobiť. Znižuje sa tým vplyv liečiva na ostatné systémy v organizme a zvyšuje efekt podávaného prípravku. Inhalovať môžeme za pomoci horúcej vody a éterických olejov (aromaterapia) alebo sofistikovanejším spôsobom pomocou prístrojov – inhalátorov. Inhalátory sú zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na výrobu aerosólu z tekutého liečiva. Tento aerosól je následne vhodný na inhalovanie.

×

TOP